Monthly Archive: Tháng Mười Một 2014

CTB News tuần 3 tháng 11

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3, 5, 7...

Quà tặng âm nhạc 20 – MC Hồng Ngọc

Quà tặng âm nhạc 20 – MC Hồng Ngọc

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...