Monthly Archive: Tháng Mười 2015

[Blog 23] Ai cũng có tuổi thơ..

[Blog 23] Ai cũng có tuổi thơ..

Ngày xưa…. Là cái gì đó đã qua, là một thời trôi xa vào dĩ vãng… Là khoảng thời gian còn nhỏ dại lớn lên cùng tiếng hát “Ầu ơ ví dầu…” Là cái...