Monthly Archive: Tháng Một 2017

Phóng sự: Tiếp lửa Đội tuyển Học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Thái Bình

Phóng sự: Tiếp lửa Đội tuyển Học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Thái Bình

[PHÓNG SỰ TIẾP LỬA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017] Chào các bạn Phóng sự Tiếp lửa cho mùa thi Quốc gia năm 2017 trường THPT Chuyên Thái Bình đã chính thức “ra...