Category: Ai cũng có ngày xưa

Bài dự thi Ai cũng có ngày xưa

[MS31] Tình đầu – ĐTL

[MS31] Tình đầu – ĐTL

Thông tin tác giả: Họ và tên: ĐTLAnh1 Khóa 14-17 *Lời tựa* Đây không hẳn là một bài viết chủ đề, nó giống một câu chuyện nhỏ hơn. Một câu chuyện rất đỗi bình...