Category: CTB News

Tin tức trường Chuyên Thái Bình và các tin liên quan tới học sinh Chuyên TB.

Phóng sự: Tiếp lửa Đội tuyển Học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Thái Bình

Phóng sự: Tiếp lửa Đội tuyển Học sinh Giỏi Quốc gia năm học 2016-2017 trường THPT Chuyên Thái Bình

[PHÓNG SỰ TIẾP LỬA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017] Chào các bạn Phóng sự Tiếp lửa cho mùa thi Quốc gia năm 2017 trường THPT Chuyên Thái Bình đã chính thức “ra...

CTB News tuần 3 tháng 11

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3, 5, 7...

CTB News tuần 4 tháng 10

CTB News tuần 4 tháng 10

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3, 5, 7...

[CTB News] CTB News tuần 3 tháng 10

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái  Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net. Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...

[CTB News] CTB News tuần 1 tháng 10

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái  Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net. Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...

[CTB News] CTB News tuần 4 tháng 9

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái  Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...

CTB Radio logo

[CTB News] CTB News tuần 3 tháng 9

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái  Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...

CTB Radio logo

[CTB News] CTB News tuần 2 tháng 9

CTB Radio là kênh Radio của học sinh, cựu học sinh trường THPT Chuyên Thái  Bình – Tỉnh Thái Bình. Trang web chính thức: ctber.net Chương trình có số mới vào tối thứ 3,...